19.04.2024 Opis i oszacowanie nieruchomości - Zabrze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Tomasz Dziagacz Kancelaria Komornicza nr III w Zabrzu
zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
ING Bank Śląski S.A. (sygn. wierz: 2333409833)
40-086 Katowice, ul. Sokolska 34 reprezentowany przez: Super Circle Obsługa Klienta Detalicznego 40-121 Katowice, ul.
Chorzowska 50
przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości opisanej jako:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Zabrzu przy ul. Płaskowickiej 10/2, dla której Sąd
Rejonowy w Zabrzu prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Z/00047735/5, z tytułu którego uprawnionym jest dłużnik:
Suszka Grzegorz
Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu
19 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00

Pełna treść obwieszczenia