Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu

Tomasz Dziagacz 

 

}

Godziny otwarcia : Poniedziałek-Piątek : 8:00-15:00
Dni przyjęć interesantów : Poniedziałek 9:00-14:00

+ 48 32 740 91 97  +48 32 740 92 52
zabrze.dziagacz@komornik.pl
Konto PKO BP 39 1020 2528 0000 0602 0356 5074

Obszar działania

Teren właściwości Sądu Rejonowego w Zabrzu obejmuje obszar Gminy Miasta Zabrze.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 roku(Dz.U.97, nr 133, poz. 882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, użytkowania wieczystego nieruchomości, ułamkowej części nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu lub domu jednorodzinnego.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 6 w/w ustawy wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.