Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu

Tomasz Dziagacz

W związku z zaleceniami KPRM oraz GIS dotyczącymi koronawirusa SARS-Cov-2 informuję, iż kancelaria będzie nieczynna dla interesantów od 11.03.2020 r. do odwołania. Wszelkich wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy kancelarii nr: 39 1020 2528 0000 0602 0356 5074. Pisma oraz wnioski proszę kierować korespondencyjnie lub e-mailem na adres kancelarii. Numery kontaktowe kancelarii:
+ 48 32 740 91 97  +48 32 740 92 52

zabrze.dziagacz@komornik.pl

et|icon_clock_alt|}

Godziny otwarcia : Poniedziałek-Piątek : 8:00-15:00
Dni przyjęć interesantów : Poniedziałek 9:00-14:00

et|icon_book|

+ 48 32 740 91 97  +48 32 740 92 52
zabrze.dziagacz@komornik.pl
Konto PKO BP 39 1020 2528 0000 0602 0356 5074

et|icon_laptop|

Licytacje ruchomości

et|icon_building|

Licytacje nieruchomości