Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu 

Tomasz Dziagacz

Kancelaria Komornicza nr III w Zabrzu

Siedziba kancelarii komorniczej mieści się w Zabrzu przy ulicy Pułaskiego 17/IIP

Kancelaria zlokalizowana jest w budynku biurowym B (z czerwonej cegły na II piętrze). Budynek, w którym znajduje się kancelaria usytuowany jest tuż przy skrzyżowaniu ulicy Józefa Mehoffera oraz ulicy Szczęść Boże. Lokalizacja Kancelarii jest dogodna zarówno dla osób korzystających z komunikacji miejskiej, jak również korzystających z samochodu.

Niniejsza strona powstała w celu ułatwienia kontaktu z komornikiem oraz przedstawieniu podstawowych informacji o czynnościach podejmowanych przez komornika sądowego.

Jednocześnie na stronie zamieszczono wszelkie informacje ważne dla stron i uczestników postępowania. Znajdziecie tu Państwo m.in. dane teleadresowe kancelarii, wiadomości o planowanych licytacjach wraz ze wszystkimi niezbędnymi szczegółami oraz dokumentacją fotograficzną, a także liczne wzory przydatnych wniosków egzekucyjnych oraz innych dokumentów

W celu maksymalnego usprawnienia oraz osiągnięcia wysokiego wskaźnika skuteczności prowadzonych postępowań w Kancelarii wykorzystuje się dostęp do następujących baz i systemów.

Bądź na bieżąco

Licytacje i obwieszczenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom, którzy mają siedzibę bądź miejsce zamieszkania w Zabrzu. Teren właściwości Sądu Rejonowego w Zabrzu obejmuje obszar Gminy Miasta Zabrze.

Ponadto Komornik Sądowy jest uprawniony do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikom, którzy mają siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terenie województwa śląskiego . Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku – o komornikach sądowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1691, ze zm.) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika (Sądu Apelacyjnego w Katowicach), z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, użytkowania wieczystego nieruchomości, ułamkowej części nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu lub domu jednorodzinnego, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości oraz o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy.

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 1081 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1550) jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów, wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy ustawy wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika, które może sprowadzić się do zamieszczenia odpowiedniej klauzuli we wniosku egzekucyjnym:

“Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Tomasza Dziagacz na podstawie przepisu art. 10 ust 3 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych”